Menu chính
Các ứng dụng của Google
Làm cho quảng cáo bạn thấy hữu ích hơn cho bạn
Kiểm soát thông tin Google sử dụng để hiển thị quảng cáo
Cài đặt này được áp dụng khi bạn đang sử dụng trình duyệt và thiết bị này
Đăng nhập để kiểm soát cài đặt cho quảng cáo được cá nhân hóa trên tất cả các trình duyệt và thiết bị của bạn
Cá nhân hóa quảng cáo trên Web
Xem quảng cáo hữu ích hơn trên YouTube và hơn 2 triệu trang web hợp tác với Google để hiển thị quảng cáo
Bật
Tắt
Cá nhân hóa quảng cáo trên Google Tìm kiếm
Xem thêm quảng cáo hữu ích khác khi bạn đang sử dụng Google Tìm kiếm

Google tuân thủ các tiêu chuẩn về bảo mật của ngành quảng cáo. Lý do bạn nhìn thấy một quảng cáo nhất định

Bạn có thể cài đặt trình bổ trợ trình duyệt để duy trì tùy chọn không nhận quảng cáo được cá nhân hoá từ Google, ngay cả khi bạn đã xóa cookie. Tìm hiểu cách lưu các tùy chọn cài đặt cho trình duyệt

Google chỉ là một trong hơn 100 mạng quảng cáo hiển thị cho bạn quảng cáo được cá nhân hóa. Bạn có thể tắt tính năng cá nhân hóa quảng cáo từ Google hoặc bất kỳ mạng quảng cáo tham gia khác ở đây:

Chọn không tham gia quảng cáo khác